Tarieven

Groep / Code Kosten M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2018 Tarief 2017
.

Verdoving (A-codes)

Top 
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving  € 13.81 € 13,45
A15 Oppervlakte verdoving  € 7.18 € 6,99
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie  Kostprijs Kostprijs
.

Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Top 
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)  € 27.63 € 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)  € 27.63 € 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)  € 35.22 € 34,57
.

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Top 
C11 Periodieke controle  € 21.00 € 20,44
C13 Probleemgericht consult  € 21.00 € 20,44
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen  € 21.00 € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  € 99.46 € 96,81
C29 Ja * Studiemodellen t.b.v. behandelplan  € 27.63 € 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak  € 55.26 € 53,79
C80 Mondzorg aan huis  € 16.58 € 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose  € 44.21 € 43,03
C85 Weekendbehandeling  € 21.00 € 20,44
C86 Avondbehandeling  € 21.00 € 20,44
C87 Nachtbehandeling  € 21.00 € 20,44
.

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Top 
E01 Wortelkanaalbehandeling consult  € 21.00 € 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  € 38.68 € 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval  € 30.39 € 29,58
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten  € 46.02 € 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  € 99.46 € 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  € 143.67 € 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  € 187.87 € 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  € 232.08 € 225,90
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting  € 16.58 € 16,14
E31 Snij-/ hoektand  € 110.51 € 107,57
E32 Premolaar  € 154.72 € 150,60
E33 Molaar  € 198.93 € 193,63
E34 Ja * Aanbrengen retrograde vulling  € 22.10 € 21,51
E36 Ja * Het trekken van een element met re-implantatie  € 77.36 € 75,30
E37 Kijkoperatie  € 66.31 € 64,54
E40 Directe pulpa-overkapping  € 27.63 € 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  € 11.05 € 10,76
E43 Ja * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval  € 22.10 € 21,51
E44 Verwijderen spalk, per element  € 5.53 € 5,38
E45 Aanbrengen rubberdam  € 11.05 € 10,76
E51 Verwijderen van kroon of brug  € 33.15 € 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening  € 27.63 € 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift  € 38.68 € 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  € 27.63 € 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal  € 27.63 € 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade  € 38.68 € 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  € 27.63 € 26,89
E60 Ja * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel  € 44.21 € 43,03
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting  € 77.36 € 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  € 49.73 € 48,41
E63 Ja * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal  € 41.44 € 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt  € 44.21 € 43,03
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement  € 44.21 € 43,03
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  € 55.26 € 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  € 27.63 € 26,89
E85 Elektronische lengtebepaling  € 13.81 € 13,45
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  € 74.60 € 72,61
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  € 55.26 € 53,79
E90 Inwendig bleken, eerste zitting  € 44.21 € 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting  € 16.58 € 16,14
E97 Ja * Uitwendig bleken per kaak  € 69.07 € 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken  Kostprijs Kostprijs
.

kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Top 
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)  € 138.14 € 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie  € 88.41 € 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling  € 60.78 € 59,16
G10 Niet-standaard beetregistratie  € 82.89 € 80,68
G11 Scharnierasbepaling  € 82.89 € 80,68
G12 Centrale relatiebepaling  € 77.36 € 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen  € 55.26 € 53,79
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  € 497.32 € 484,07
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte  € 27.63 € 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling  € 27.63 € 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal  € 55.26 € 53,79
G33 Ja * Aanbrengen front/hoektandgeleiding  € 55.26 € 53,79
G61 Instructie spieroefeningen  € 55.26 € 53,79
G62 Ja * Occlusale spalk  € 149.19 € 145,22
G63 Ja * Repositiespalk  € 221.03 € 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties  € 27.63 € 26,89
G65 Ja * Indirect planmatig inslijpen  € 303.92 € 295,82
G66 Biofeedbacktherapie  € 49.73 € 48,41
G67 Behandeling triggerpoint  € 60.78 € 59,16
G68 Ja * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk  € 44.21
G69 Ja * Opbeetplaat  € 60.78 € 59,16
G71 Ja * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)  € 276.29 € 268,93
G72 Controlebezoek MRA  € 27.63 € 26,89
G73 Ja * Reparatie MRA met afdruk  € 44.21 € 43,03
.

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Top 
H11 Trekken tand of kies  € 41.44 € 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  € 30.94 € 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal  € 5.83 € 5,72
H26 Hechten weke delen  € 60.78 € 59,16
H33 Hemisectie van een molaar  € 66.31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  € 66.31 € 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  € 49.73 € 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  € 33.15 € 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  € 66.31 € 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting  € 88.41 € 86,06
H44 Primaire antrumsluiting  € 60.78 € 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 55.26 € 53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 16.58 € 16,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak  € 77.36 € 75,30
H60 Marsupialisatie  € 77.36 € 75,30
H65 Primaire sluiting  € 149.19 € 145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  € 77.36 € 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  € 149.19 € 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  € 104.99 € 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  € 176.82 € 172,11
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B  € 55.26 € 53,79
.

Implantaten (J-codes)

Top 
J01 Initieel onderzoek implantologie  € 61.27 € 59,72
J02 Ja * Verlengd onderzoek implantologie  € 94.26 € 91,87
J03 Ja * Proefopstelling  € 127.25 € 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan  € 42.42 € 41,34
J06 Vrijleggen foramen mentale  € 28.28 € 27,56
J07 Ja * Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs Kostprijs
J08 Ja * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 18.85 € 18,37
J09 Ja * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft  € 226.22 € 220,49
J10 Ja * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  € 141.39 € 137,80
J11 Prepareren donorplaats  € 127.25 € 124,02
J12 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  € 136.67 € 133,21
J13 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting  € 65.98 € 64,31
J15 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  € 80.12 € 78,09
J16 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft  € 80.12 € 78,09
J17 Ja * Aanvullende ophoging bodem bijholte  € 122.54 € 119,43
J18 Ja * Ophoging bodem bijholte orthograad  € 56.55 € 55,12
J19 Toeslag esthetische zone  € 61.27 € 59,72
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak  € 215.38 € 209,92
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond  € 77.29 € 75,33
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond  € 108.40 € 105,65
J23 Ja * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 70.69 € 68,90
J24 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond  € 23.56 € 22,97
J25 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond  € 42.42 € 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat  € 155.53 € 151,58
J27 Vervangen implantaat  € 215.38 € 209,92
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste  € 98.97 € 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat  € 47.13 € 45,93
J32 Ja * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef  € 108.40 € 105,65
J33 Kosten implantaat  € 302.70 € 290,00
J40 Ja * Twee magneten/drukknoppen  € 146.10 € 142,40
J41 Ja * Elke volgende magneet, drukknop  € 32.99 € 32,15
J42 Ja * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak  € 193.23 € 188,33
J43 Ja * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  € 61.27 € 59,72
J44 Ja * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  € 23.56 € 22,97
J50 Ja * Boven- en onder klikgebit  € 485.43 € 473,13
J51 Ja * Onder-klikgebit  € 315.76 € 307,76
J52 Ja * Boven-klikgebit  € 315.76 € 307,76
J53 Ja * Omvorming klikgebit  € 94.26 € 91,87
J54 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  € 122.54 € 119,43
J55 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 141.39 € 137,80
J56 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  € 164.95 € 160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten  € 80.12 € 78,09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten  € 103.68 € 101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten  € 127.25 € 124,02
J60 Specifiek consult nazorg implantologie  € 51.84 € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie  € 84.83 € 82,68
J70 Ja * Opvullen zonder staafdemontage  € 131.96 € 128,62
J71 Ja * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  € 164.95 € 160,77
J72 Ja * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 188.52 € 183,74
J73 Ja * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 212.08 € 206,71
J74 Ja * Reparatie zonder staafdemontage  € 51.84 € 50,53
J75 Ja * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  € 98.97 € 96,46
J76 Ja * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 122.54 € 119,43
J77 Ja * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 146.10 € 142,40
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit  € 479.77 € 467,62
J97 Overheadkosten implantaten  € 169.23 € 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie  € 35.22 € 94,01
.

Preventieve mondzorg (M-codes)

Top 
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten  € 12.39 € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten  € 12.39 € 12,06
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten  € 12.39 € 12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement  € 24.87 € 24,20
M10 Fluoridebehandeling, methode I  € 27.63 € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II  € 22.10 € 21,51
M32 Ja * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek  € 16.58 € 16,14
M61 Ja * Mondbeschermer  € 24.87 € 24,20
.

Kunstgebitten (P-codes)

Top 
P01 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak  € 38.68 € 37,65
P02 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak  € 82.89 € 80,68
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak  € 55.26 € 53,79
P04 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak  € 82.89 € 80,68
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak  € 38.68 € 37,65
P07 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak  € 16.58 € 16,14
P08 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  € 44.21 € 43,03
P10 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  € 82.89 € 80,68
P14 Individuele afdruk met randopbouw  € 60.78 € 59,16
P15 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  € 165.77 € 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  € 60.78 € 59,16
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  € 55.26 € 53,79
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  € 16.58 € 16,14
P21 Ja * Volledig kunstgebit bovenkaak  € 165.77 € 161,36
P25 Ja * Volledig kunstgebit onderkaak  € 221.03 € 215,14
P27 Reoccluderen  € 55.26 € 53,79
P28 Naregistratie en remounten  € 55.26 € 53,79
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  € 44.21 € 43,03
P30 Ja * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  € 359.17 € 349,61
P31 Ja * Wortelkap met stift  € 138.14 € 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls  € 82.89 € 80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  € 55.26 € 53,79
P34 Ja * Frame kunstgebit, 1-4 elementen  € 226.55 € 220,52
P35 Ja * Frame kunstgebit, 5-13 elementen  € 309.44 € 301,20
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw  € 27.63 € 26,89
P37 Frontopstelling in aparte zitting  € 33.15 € 32,27
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  € 60.78 € 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone  € 82.89 € 80,68
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element  € 13.81 € 13,45
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  € 27.63 € 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  € 27.63 € 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen  € 33.15 € 32,27
P45 Ja * Noodkunstgebit  € 110.51 € 107,57
P51 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak  € 38.68 € 37,65
P52 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak  € 82.89 € 80,68
P53 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak  € 55.26 € 53,79
P54 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak  € 82.89 € 80,68
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak  € 38.68 € 37,65
P57 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak  € 16.58 € 16,14
P58 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak  € 44.21 € 43,03
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  € 33.15 € 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 27.63 € 26,89
P70 Ja * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak  € 154.72 € 150,60
P78 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak  € 44.21 € 43,03
P79 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak  € 44.21 € 43,03
.

Kronen en bruggen (R-codes)

Top 
R08 Ja * Eenvlaks composiet inlay  € 66.31 € 64,54
R09 Ja * Tweevlaks composiet inlay  € 127.09 € 123,71
R10 Ja * Drievlaks composiet inlay  € 165.77 € 161,36
R11 Ja * Eenvlaksinlay  € 99.46 € 96,81
R12 Ja * Tweevlaksinlay  € 154.72 € 150,60
R13 Ja * Drievlaksinlay  € 221.03 € 215,14
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties  € 27.63 € 26,89
R24 Ja * Kroon  € 243.13 € 236,66
R28 Ja * Endokroon, indirect vervaardigd  € 66.31 € 64,54
R29 Ja * Confectiekroon  € 49.73 € 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal  € 55.26 € 53,79
R32 Ja * Gegoten opbouw, indirecte methode  € 55.26 € 53,79
R33 Ja * Gegoten opbouw, directe methode  € 110.51 € 107,57
R40 Ja * Eerste brugtussendeel  € 165.77 € 161,36
R45 Ja * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  € 82.89 € 80,68
R46 Ja * Brugverankering, per anker  € 55.26 € 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  € 138.14 € 134,46
R50 Ja * Metalen fixatiekap met afdruk  € 27.63 € 26,89
R55 Ja * Gipsslot met extra afdruk  € 27.63 € 26,89
R60 Ja * Plakbrug zonder preparatie  € 110.51 € 107,57
R61 Ja * Plakbrug met preparatie  € 165.77 € 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel  € 38.68 € 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee  € 22.10 € 21,51
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker  € 60.78 € 59,16
R71 Ja * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  € 60.78 € 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  € 33.15 € 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  € 22.10 € 21,51
R74 Ja * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  € 22.10 € 21,51
R75 Ja * Opnieuw vastzetten plakbrug  € 55.26 € 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  € 27.63 € 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  € 27.63 € 26,89
R78 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  € 66.31 € 64,54
R79 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie  € 110.51 € 107,57
R80 Ja * Temporaire, eerste voorziening  € 27.63 € 26,89
R85 Ja * Temporaire, volgende voorziening  € 11.05 € 10,76
R90 Ja * Gedeeltelijk voltooid werk  € 999.99 Kostprijs
.

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Top 
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  € 146.43 € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  € 160.25 € 155,98
T21 Grondig reinigen wortel, complex  € 29.84 € 29,04
T22 Grondig reinigen wortel, standaard  € 22.10 € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 85.65 € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 99.46 € 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  € 44.21 € 43,03
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 58.02
T42 Consult parodontale nazorg  € 83.99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 111.62
T44 Complex consultparodontale nazorg  € 148.64
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist  € 108,65
T57 Ja * Toepassing lokaal medicament  € 59.68 € 58,09
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus  € 146.43 € 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 160.25 € 155,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen  € 179.59 € 174,80
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)  € 276.29 € 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)  € 331.54 € 322,71
T73 Directe post-operatieve zorg, kort  € 55.26 € 53,79
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid  € 148.64 € 144,68
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 143.67 € 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek  € 69.07 € 67,23
T80 Tandvleestransplantaat  € 118.80 € 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek  € 96.70 € 94,13
T82 Tandvleescorrectie per element  € 52.49 € 51,10
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)  € 138.14 € 134,46
T84 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331.54 € 322,71
T85 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element  € 110.51 € 107,57
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 179.59 € 174,80
T87 Kroonverlenging per element  € 179.59 € 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant  € 331.54 € 322,71
T89 Directe post-operatieve zorg, kort  € 55.26 € 53,79
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid  € 148.64 € 144,68
T91 Pocketregistratie  € 33.15 € 32,27
T92 Parodontiumregistratie  € 66.31 € 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  € 38.68 € 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces  € 74.60 € 72,61
T95 Ja * (Draad)Spalk  € 22.10 € 21,51
T96 Uitgebreide voedingsanalyse  € 55.26 € 53,79
.

Uurtarieven (U-codes)

Top 
U05 Ja * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten  € 14.47 € 14,13
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP  € 180.95 € 176,40
U25 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten  € 12.59 € 12,25
U35 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten  € 14.47 € 14,13
.

Vullingen (V-codes)

Top 
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal  € 66.31 € 64,54
V30 Fissuurlak eerste element  € 24.87 € 24,20
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting  € 13.81 € 13,45
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament  € 5.53 € 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje  € 11.05 € 10,76
V70 Ja * Parapulpaire stift  € 11.05 € 10,76
V71 Eénvlaksvulling amalgaam  € 23.21 € 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam  € 37.02 € 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam  € 48.07 € 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam  € 67.41 € 65,62
V80 Ja * Wortelkanaalstift  € 19.34 € 18,83
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 34.26 € 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 48.07 € 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 59.13 € 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer  € 78.47 € 76,38
V85 Ja * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  € 8.29 € 8,07
V91 Eénvlaksvulling composiet  € 44.21 € 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet  € 58.02 € 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet  € 69.07 € 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet  € 88.41 € 86,06
.

Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

Top 
X10 Kleine röntgenfoto  € 15.47 € 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto  € 66.31 € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak  € 66.31 € 64,54
X24 Schedelfoto  € 29.84 € 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto  € 132.62 € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  € 55.26 € 53,79
.

Abonnementen (Z-codes)

Top 
Z10 Ja * Abonnement categorie A per maand  € 7.18 € 6,99
Z20 Ja * Abonnement categorie B per maand  € 11.05 € 10,76
Z30 Ja * Abonnement categorie C per maand  € 14.92 € 14,52
Z40 Ja * Abonnement categorie D per maand  € 18.23 € 17,75
Z50 Ja * Abonnement categorie E per maand  € 22.10 € 21,51
Z60 Ja * Abonnement categorie F per maand  € 6.08 € 5,92